Siirry pääsisältöön

Valtuutettu valittaa


Puhe Espoon kaupunginvaltuuuston kokouksessa 2.12.12011

Euroopan talouskriisi on heittänyt ikävän varjon tulevaisuudenuskon päälle. Talouden näkymät ovat synkentyneet syksyn kaamoksessa.  Euro-alueen kriisi muodostaa suurimman riskin maailmantaloudelle ja siten myös espoolaisten hyvinvoinnille. 

Me  espoolaiset olemme kuin lastu valtameren laineilla myrskyn pauhatessa. Tulevaisuus ei ole täysin omissa käsissämme. Mutta meidän on huolehdittava omissa käsissämme olevista asioista. Espoon hyvästä taloudellisesta tilasta on pidettävä kiinni.

En kannata kuitenkaan äkillisiä ja rajuja toimenpiteitä kesken ensi vuotta.

Mutta kannatan sen sijaan voimakkaasti vuonna 2009 hyväksytyn tuottavuusohjelman voimakasta jatkamista. Sillä tuottavuusohjelman johdonmukainen jatkaminen ja kehittäminen on edellytyksenä sille, että kaupunki kykenee pitkällä aikavälillä järjestämään ja rahoittamaan kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut. On hyvin epätodennäköistä, että saamme verotulojen kasvulla pidettyä talouden riittävässä tasapainossa. 

Tuottavuus ei ole vain sitä, että asiat tehdään vähemmillä resursseilla, vaan myös sitä että asiat tehdään entistä paremmin ja fiksummin. Espoon täytyy olla etukenossa uutta teknologiaa hyödyntävissä kokeilussa. Sähköisessä asioinnissa ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden omahoitomalleja kehittämällä pystytään tuottamaan palveluita paljon nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin.  Verkon kautta asiat tullaan joka tapauksessa hoitamaan tulevaisuudessa. 

Myös palveluverkon kehittäminen on entistä tärkeämpää. Palveluverkon kehittämisessä tai järjestämisessä on menty eteenpäin ainakin sosiaali- ja terveystoimessa, eivätkä kaikki päätökset ole olleet helppoja. Mutta palveluverkon kehittämisessä pitäisi päästä liikkumaan yli sektorirajojen. Vaikuttaa siltä, että yhä liian harvoin eri hallinnonalat miettivät yhdessä miten tilojen käyttöä voisi yhdistää tai miten palveluja voisi yhdessä tarjota yhteisesti omista tiloista.  Tähän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Viime viikkoina on mediassa keskusteltu köyhyyden lisääntymisestä, myös Espoossa. Leikkaukset palveluista ja erilaisista avustuksista kohdistuvat rajuimmin jo ennestään vaikeimmassa tilanteessa oleviin vähäosaisiin.  Sitä pitää välttää viimeiseen saakka. Sen sijaan pitää kehittää tuottavuutta ja palveluverkkoa. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v