torstaina, joulukuuta 01, 2011

Valtuutettu valittaa


Puhe Espoon kaupunginvaltuuuston kokouksessa 2.12.12011

Euroopan talouskriisi on heittänyt ikävän varjon tulevaisuudenuskon päälle. Talouden näkymät ovat synkentyneet syksyn kaamoksessa.  Euro-alueen kriisi muodostaa suurimman riskin maailmantaloudelle ja siten myös espoolaisten hyvinvoinnille. 

Me  espoolaiset olemme kuin lastu valtameren laineilla myrskyn pauhatessa. Tulevaisuus ei ole täysin omissa käsissämme. Mutta meidän on huolehdittava omissa käsissämme olevista asioista. Espoon hyvästä taloudellisesta tilasta on pidettävä kiinni.

En kannata kuitenkaan äkillisiä ja rajuja toimenpiteitä kesken ensi vuotta.

Mutta kannatan sen sijaan voimakkaasti vuonna 2009 hyväksytyn tuottavuusohjelman voimakasta jatkamista. Sillä tuottavuusohjelman johdonmukainen jatkaminen ja kehittäminen on edellytyksenä sille, että kaupunki kykenee pitkällä aikavälillä järjestämään ja rahoittamaan kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut. On hyvin epätodennäköistä, että saamme verotulojen kasvulla pidettyä talouden riittävässä tasapainossa. 

Tuottavuus ei ole vain sitä, että asiat tehdään vähemmillä resursseilla, vaan myös sitä että asiat tehdään entistä paremmin ja fiksummin. Espoon täytyy olla etukenossa uutta teknologiaa hyödyntävissä kokeilussa. Sähköisessä asioinnissa ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden omahoitomalleja kehittämällä pystytään tuottamaan palveluita paljon nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin.  Verkon kautta asiat tullaan joka tapauksessa hoitamaan tulevaisuudessa. 

Myös palveluverkon kehittäminen on entistä tärkeämpää. Palveluverkon kehittämisessä tai järjestämisessä on menty eteenpäin ainakin sosiaali- ja terveystoimessa, eivätkä kaikki päätökset ole olleet helppoja. Mutta palveluverkon kehittämisessä pitäisi päästä liikkumaan yli sektorirajojen. Vaikuttaa siltä, että yhä liian harvoin eri hallinnonalat miettivät yhdessä miten tilojen käyttöä voisi yhdistää tai miten palveluja voisi yhdessä tarjota yhteisesti omista tiloista.  Tähän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Viime viikkoina on mediassa keskusteltu köyhyyden lisääntymisestä, myös Espoossa. Leikkaukset palveluista ja erilaisista avustuksista kohdistuvat rajuimmin jo ennestään vaikeimmassa tilanteessa oleviin vähäosaisiin.  Sitä pitää välttää viimeiseen saakka. Sen sijaan pitää kehittää tuottavuutta ja palveluverkkoa. 

Ei kommentteja: