perjantaina, huhtikuuta 08, 2011

Mistä on eduskuntavaalit 2011 tehty?

Nämä vaalit on tehty äänestäjille vieraista asioista. Katsoin torstaina YLE:n vaalitenttiä, jossa haastateltavina olivat Vihreät sekä Perussuomalaiset. Keskustelua käytiin pääasiassa Portugalin päätöksestä pyytää rahoitustukea väliaikaiselta EU:n vakausrahastolta. Mietin ohjelmaa katsoessani, että jaksavatko kansalaiset todella seurata vaalikeskustelua, jossa aihepiiri on todella kaukana ihmisten arjesta.

Työnantajani toimihenkilökeskusjärjestö STTK teetti syksyllä 2010 tutkimuksen suomalaisten suhtautumista yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja keinoihin turvata julkisen sektorin talous ja palvelut. Laajalla kysymyspatterilla selvitettiin eri keinojen tehokkuutta ja hyväksyttävyyttä kansalaisten mielissä.

Tulokset ovat samanlaisia kuten monissa muissakin tutkimuksissa. Kansalaisten mielestä monista sinällään tärkeistä yhteiskunnallisista tavoitteista tärkeimmäksi nousi työttömyyden vähentäminen. Kolme neljästä (76 %) suomalaisesta valitsi tämän viiden tärkeimmän tavoitteen joukkoon. Kaikki muut asiat jäävät tuntuvasti tämän jälkeen. Listalla kakkoseksi kohosi valtion talouden tasapainottaminen ja velan vähentäminen. Muut keskeisimmät tavoitteet ovat kansalaisten mielestä hintojen nousun hillintä sekä kuntien talouden ja palveluiden turvaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. Onko työttömyyden vähentämisestä keskustelu median vetämässä vaalikeskustelussa ollenkaan?

Itse toivoin iltarukouksissani ennen vaaleja, että näissä vaaleissa puolueet löisivät korttinsa pöytään ja kertoisivat erityisesti miten kansalaisille turvataan heidän lakisääteiset palvelunsa 2010-luvulla. Millaisia uudistuksia tarvitaan?

Yhteyteni yläkertaan on ilmeisesti katkennut, sillä keskustelu toivomastani aiheesta on puuttunut täysin. Saman on huomannut Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, jonka mielestä vaalikeskustelussa pitäisi keskustella enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Hän toteaa tiedotteessaan, että ”Äänestäjät ovat kautta aikojen kokeneet tärkeiksi sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden toimivuuden. Esimerkiksi vanhusten hoito on aihe, jota tällä hetkellä pidetään hyvin tärkeänä.” Eipä näy vaalikeskustelussa.

Ennen vaaleja ennustettiin, että näissä vaaleissa maahanmuutto on keskeinen puheenaine. Näin ei ole käynyt, vaan maahanmuutolle varatun paikan on ottanut EU:n vakausrahastot ja Suomen suhtautuminen niihin liittyviin velvoitteisiin. Ilmeisesti kansaan uppoaa vain yksi asia kerrallaan. Olen pettynyt.

Ei kommentteja: