maanantaina, helmikuuta 28, 2011

Vahvan talouden kaupunki

Kamreerit ovat jo virkansa puolensa pessimistejä. ”Ei ole rahaa”. ”Menokehitys on tuloihin nähden liiallista”. Tuttuja lauseita kautta vuosikymmenien. Usein käykin niin, että kas kummaa, tulokehitys onkin ennakoitua suurempaa. Miljoonia ropisee pussiin.

Näin kävi Espoossakin. Osallistuin 28.2 valtuuston kokoukseen. Valtuuston esityslistassa todetaan, että kaupungin tulos vuodelta 2010 oli tyydyttävä ja ylitti talousarvion. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen vuosikate oli noin 120 miljoonaa euroa. Verotulokertymä ylitti talousarvion 48,5 miljoonalla eurolla. Yhteensä verotuloja kirjattiin 1 183,8 miljoonalla eurolla. Verotulojen kasvu oli edellisestä vuodesta 5,1 prosenttia. Taloudellinen tulos oli kyllä mielestäni hyvä, ei tyydyttävä.

Mutta eihän ne tulot ole tärkeintä vaan ne menot? Kulukurin ansiosta ulkoisten kulujen kasvu jäi maltilliseen 3,1 prosenttiin ja oli lähes 19 miljoonaa alle talousarvion.

Näin ollen Espoon kaupunki tulee tekemään hyvän taloudellisen tuloksen vuonna 2010. Osittain sen takia, että Espoon aloitti kaksi vuotta sitten tuottavuusohjelman, jolla menokehitystä hillittiin. Mutta hyvä tulos johtuu myös Espoosta riippumattomista syistä: maan hallituksen muutokset yhteisöveron jakoperusteissa hyödyttivät erityisesti ison yhteisöveropotin saavaa Espoota. Yritysten maksamia yhteisöveroja ropisi kassaan ennakoitua enemmän. Toisaalta Espoo hyötyi myös siitä positiivisesta seikasta, että palkoista maksettavat verotulot eivät vähentyneet ennakoidusti. Työttömyyden lisääntyminen ei vaikuttanut merkittävästi verotulojen vähenemiseen.

Espoon kaupunki lähtee siis hyvässä taloudellisessa kunnossa vuoteen 2011. Mutta se ei ole tullut helpolla. Espoossa henkilöstön työtyytyväisyys on heikentynyt eri toimialueilla. Espoo on mukana Kunta 10-vertailututkimuksessa, jonka mukaan kaikki keskeiset henkilöstön tyytyväisyyttä mittaavat tunnusluvut ovat heikentyneet vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2008.

Se ei voi olla oikea suunta tulevina vuosina kaupungissa, joka joutuu kamppailemaan henkilöstön riittävyydestä tulevina vuosina. Jos kaupungin maine hyvänä työnantajan heikkenee, korjaaminen on vaikeaa.

Ei kommentteja: