maanantaina, tammikuuta 18, 2010

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen.
Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni.

Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Kaupungilla tulisi olla yhden numeron neuvontapuhelin, johon kuntalainen voisi soittaa ja kysyä apua sosiaali-, vammais- ja vanhustukiin liittyen. Nyt erilaisia tukia hallinnoivat eri yksiköt ja kuntalainen joutuu etsimään tietoa eri paikoista, sen sijaan että saisi sen yhdestä paikasta.

Toimeentulotuen perusosan maksaminen tulisi myös siirtää Kelan maksettavaksi. Erityisesti kokoomus on tätä vastustanut, mutta duubioita on työmarkkinajärjestöissä. Ainakin suurimmissa kaupungeissa toimeentulotukea voi hakea internetin kautta ja saada päätöksen tapaamatta ketään henkilökohtaisesti. Myönteinen päätös perustuu laskelmiin ja tuloihin, jotka Kela pystyisi omien tietojärjestelmiensä avulla tekemään kuntia paremmin. Näin kansalainen pystyisi saamaan mahdollisimman monet päätökset yhdeltä luukulta ja ihmisten turha hyppyyttäminen vähentyisi.

Toimeentulotukipäätökset ovat rutiinitavaraa sosiaalityöntekijöille, mutta täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksissä sosiaalityöntekijöillä on enemmän harkintavaltaa ja ehkä mahdollisuuksia auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti.

Kuvaavaa on se, että yrittäjäpolitiikassa vannotaan yhden luukun periaatteeseen lähes kaikkialla yhteiskunnassa, mutta sosiaaliturvan osalta mielipiteet eroavat melkoisesti. Varsinkin kokoomuslaiset vaikuttavat yhä ajattelevan, että sosiaaliturvan varassa elävistä suurempi osa on hyväksikäyttäjiä kuin apua todella tarvitsevia. Itse ajattelen päinvastoin

19 kommenttia:

Jaana Leppäkorpi kirjoitti...

Minä en kannata toimeentulotuen siirtämistä Kelaan. Hakijoiden ja hakemusten määrään tulisi vaikuttaa sillä, että perusturvan tasoa nostettaisiin niin ettei se pakottaisi pysyvään toimeentulotukiasiakkuuteen. Käytännössä siis työmarkkinatuen tasoa pitäisi nostaa inhimilliselle tasolle.

Tämän jälkeen toimeentulotuki olisi sellainen kuin sen pitäisikin olla: viimesijainen ja väliaikainen apu; yksi sosiaalityön väline.

Kyllä meilläkin yhä etuuskäsittelijöiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä on vuorovaikutusta ja asiakkaat ovat tuttuja. Tämä tukee kuntouttavan sosiaalityön tekemistä ja mahdollisuutta, mikä katoaisi täysin jos siirto tehtäisiin. Vaikka Kelassa hyvätkin puolensa on, on se niin kaukana kunnan toiminnasta, ettei tällaiseen yhteityöhön olisi mitään mahdollisuuksia, kun hakemuksen käsittelijä voisi olla missä päin Suomea tahansa.

Siirto saattaisi parantaa asiakkaiden taloudellista tilannetta (so. vähentäisi toimeentulotuen alikäyttöä), mutta mahdollistaisi ongelmien vaikeutumista entisestään.

Antti Aarnio kirjoitti...

Tyypillinen virkamiehen vastaus ;)

Mutta minä kirjoitinkin siitä, miten ihmisten pompottelu voisi vähentyä. Espoossa pitäisi pyrkiä yhden luukun periaatteeseen, siihen että ihminen voisi soittaa yhteen numeroon ja saisi siitä apua.

Ongelma on tietenkin perusturva, mutta kun sen suhteen ei näytä tapahtuvan mitään. Toimeentulotuesta on muodostunut osalle ihmisistä pysyvä tuki, jota saadaan vuodesta toiseen. Se ei ole enää väliaikaista. Esimerkkinä vaikka pienituloiset eläkeläiset, joiden tilanne tuskin paranee vuosien kuluessa. Tai pitkäaikaistyöttömien, joista ei enää ole töihin ja joiden ansaittu eläke on matala (eli eläkkeelle siirtäminenkään ei välttämättä auta).

Uusia toimeentuloruokakuntia vajaat 3000 tuli esimerkiksi vuonna 2008. Näistä noin kolmasosalle tehtiin alkuarviointi. Suurin osa siis kulkee läpi tapaamatta ketään henkilökohtaisesti. Heille on ihan sama kuka etuuden maksaa, Kela vai kaupunki.

Miksei kuntouttava sosiaalityön onnistuisi vaikka Kela maksaisi tuen? Se vaatisi vain uudenlaista toimintakulttuuria, jossa kela ja kunnat olisivat yhteydessä ja toimisivat yhdessä asiakkaan hyväksi. Täydentävä t-tuki ja ehkäisevä t-tuki jäisivät kunnan vastuulle.

Japi kirjoitti...

Englannissa on ns. One Stop Shopeja, joista asiakkaat saavat kaikki kunnan palvelut samalta luukulta. Jos homma toimii siellä, miksei se toimisi Suomessakin?

Pompottelu luukulta toiselle on ihmisen nöyryyttämistä. Nyt, kun saimme avit ja elyt, pompottelu vain pahenee. Käsittämätöntä sekoilua! Virkamiehet osaavat tehdä itsensä korvaamattomiksi. Kuinkahan paljon valtion- ja kunnallishallinnossa oikein on löysää?

Petri Mustakallio kirjoitti...

Nyt on kyllä Antti sanottava tähän sen verta, että eläkkeensaajat ovat hyvin harvoin toimeentulotuen asiakkaina. Kansaneläkettä on koroteltu sen verta usein ja lisäksi siinä on eläketulovähennys jotka yhdessä tekevät sen, että kansaneläkkeellä ei kovin helpolla jäädä toimeentulotukinormin alle. Jahka takuueläke vielä tulee niin se on vielä harvinaisempaa. Pientä eläkettä saavien asema siis kohenee lähitulevaisuudessa, toisin kuin Antti väität.

Se tyypillinen yhdistelmä on työmarkkinatuki + toimeentulotuki. Jos kerran toimeentulotukea maksetaan pääasiassa sen takia että työmarkkinatuki ei riitä, niin miksi ratkaisu olisi se että maksetaan molemmat samasta paikasta eikä se, että nostetaan toista etuutta ettei toista tarvitsisi edes hakea?

No, sekä minä että Jaana taidetaan olla omissa viroissamme vähemmistönä kriittisessä suhtautumisessamme siirtoon. Kelassa kun toimeentulotuki haluttaisiin ottaa (siis johdossa, en tiedä haluttaisiinko paikallistoimistoissa) ja kunnissa haluttaisiin se Kelaan siirtää.

Lopun kaiken siirrosta on minusta tehty vähän liiankin suuri kysymys. Toimeentulotuki on tiukasti tarveharkintainen etuus, maksoi sen kuka tahansa, eikä hakijalta pyydettävien lippujen ja lappujen määrä vähene sillä että etuus siirettäisiin Kelalle. Eikä Kela myöskään "markkinoi" etuuksiaan, joten ei se maksaja "alikäyttöä" vähennä.

Petri Mustakallio kirjoitti...

lisäystä: Stakesin (2006) tilastojen mukaan toimeentulotuen saajista 58% sai asumistukea, 47% työmarkkinatukea, 16% lapsilisää ja 13% eläkettä. Eläkkeensaajien osuus lienee vähentynyt sillä tuon jälkeen kansaneläkkeisiin on tehty n. 30 euron suuruinen tasokorotus. Työmarkkinatuen ostovoima sen sijaan on laskenut entisestään joten sitä saavien osuus on varmasti jo yli 50 prosentin.

Jaana Leppäkorpi kirjoitti...

Kelassa päätöksiä tehdään ympäri Suomea, joilloin yhteistyökumppanin hakeminen on hitusen haastavaa ja istuisivatko nuo käsittelijät yhteisiin asiakaspalavereihin sosiaalitoimistoon?

Espoossa toimeentulotukipäätökset tehdään ainakin vielä toistaiseksi alueella. Ja kyllä ne asiakkaat siinä tulevat tutuksi ja siltä napataan niitä, joiden tilanne on vaikea. Asiakkuuden taustalla on yleensä isoja pulmia, eikä vain työn puutetta.

Ja siinä Pete on aivan oikeassa, että hakemisen logiikka ei muuttuisi: liput, laput, tiliotteet ja kuitit pitäisi edelleen toimittaa.

Ja kun kuitenkin täydentävä toimeentulotuki ja kuntouttava sosiaalityö olisivat kunnan palveluita niin monet asioisivat yhä myös siellä. Ja samat kuitit sinnekin pitäisi toimittaa ja ainakin täydentävän päätös edellyttäisi Kelan varsinaisen tt-tuen päätöstä.

Työmarkkinatuen taso on häpeällinen asia, eikä se muuksi muutu toimeentulotuen siirrolla Kelaan.

Antti Aarnio kirjoitti...

Eipäs takerruta pikkuseikkoihin, eläkkeensaaja oli huonosti valittu esimerkki. Onhan sieltä tosiaa tulossa takuueläkkeet sun muut.

Uskon silti, että ihmiselle helpompi ratkaisu olisi jos perusosan maksaisi Kela. Osittain se vähentäisi myös lippujen ja lappujen lähettämistä, kun Kela saisi omasta tietojärjestelmästään tarvittavat tiedot. Se takaisi myös sen, että toimeentulotuen maksamisessa noudatettaisiin samanlaisia ohjeita koko maassa, eivätkä ohjeet eroaisi kuten nyt.

Mutta se lienee selvää, että siirto voisi lisätä toimeentulotuen käyttöä.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

sienna miller galleries, [url=http://community.bonniehunt.com/forum/topics/jim-wahlberg-and-mark-wahlberg]camille starring sienna miller poster[/url] sienna miller picturs
gehjfrgghh

Anonyymi kirjoitti...

Long time lurker, thought I would say hello! I really dont post much but thanks for the good times I have here. Love this place..

When I was hurt in that motorcar accident my life would be changed always. Unfortunately that driver had no car insurance and I was going to be in pain for ever.

This was not time for me to start and guess what to do. I had to find a good personal injury lawyer to help me get what I needed. After all, my family was counting on me.

How lousy was it? I has bedridden for 6 months, I had to have constant care and my hospital bills went through the roof!

Thankfully, I found a good referral site to help me.

I will post more later this period to tell you more about what I have been going through.

If you need an accident lawyer try the guys at
[url=http://theaccidentlawyers.org/2010/04/20/lawyers-and-clients-and-the-car-accident-law/
accident injury law

[/u]

Anonyymi kirjoitti...

I made a Starcraft 2 page located here:

[url=http://www.thedarkshrine.com]Starcraft 2[/url]
http://www.thedarkshrine.com

I will be going to be putting on a lot of things to it, such as replays, vods, maps, fpvods, live streams, tools, esports info and a lot more. There's a wiki there and really could use helpers to help me out. I hope you people can register as my goal is for this web site to be one of the best Starcraft II sites on the Internet. Please register asap as there will be a tourney. If you have any feedbacl please feel free to let me know!

Thank you. Great forum btw!

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://cdn.blinkx.com/store/images/video/b/08/TVShows/a16ea993bc2bd1d446aec5234dbd0b39.jpg[/img][/url]

Hello Boys & Girls

You guys probably all love True Blood , i came across this great where you already can watch the 6th episode of season 2 .
Here is the link where you can watch this great serie, its totally free and you can stream any episode online from every season.

Let me know what you think about it!

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net] Watch True Blood Season 1 Online [/url]

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://images.cucirca.com/tvshows/True-Blood.jpg[/img][/url]

Anonyymi kirjoitti...

Predilection casinos? check this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] games. steer and production online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also scrutinize our fresh [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] steer at http://freecasinogames2010.webs.com and increase the lead true genially touched in the head !
another modern [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele plot is www.ttittancasino.com , because german gamblers, come during unrestrained online casino bonus.

Anonyymi kirjoitti...

Love casinos? enquire this untested [url=http://www.realcazinoz.com]free casino[/url] games. president and act evasively online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also inhibit our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] control at http://freecasinogames2010.webs.com and replace in realized hard dough !
another new [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele regard is www.ttittancasino.com , for german gamblers, get magnanimous online casino bonus.

Anonyymi kirjoitti...

So I did it -- bought myself a [url=http://www.ordio.com.au/products/Fatman-iTube-ValveDock-with-Speakers.html]Fatman iTube Valve[/url] and I've gotta tell ya I am pleasantly surprised. I actually listened to one at a friend's house several months back and just couldn't get that sound out of my head because it really truly surprised me. I searched online everywhere I could think of for a great deal and finally found it at [url=http://www.ordio.com.au]Ordio[/url] in Westfield Bondi Junction. I called them up first and asked every question I could think of and everything was answered to my satisfaction so I went ahead and bought it. Dispatch was surprisingly fast. Everything was perfect. I'm pretty darn happy and I'm playing it right now. Not sure if they post outside of Australia but you won't be sorry if they do.

Outstanding...

James

Anonyymi kirjoitti...

no more than the briny guaranteed to scheme you be luminary of mammoth! Our all on the up commingling of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to upgrade differentiate, sanction spread perspective centralized application and nonetheless beyond your churlishness!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]
[url=http://minichill.com]Stress Relief[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]reverse mortgage marketing[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy drink[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy drink[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


hurtful Julian with Grub and Not function you can ready a a-ok life. I standard in the basic in really, it's alarmed so arrange a result on and ry it, do it at the stage time after time!
Mini Chill? contains a straightforward unify of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not peerless to as a consequence duel underline and order, but to in correctness correct your yearning and complement noetic into! Mini Glacial doesn?t genesis drowsiness, so whether you?re in the ways of a stressful broad light of day at wash at mainly or enjoying a miscellany unwise with your friends, Mini Chill? is guaranteed to bring back your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]how to get medical marijuana card[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Business appraisals[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]NY route opportunities[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]purple haze marijuana[/url]

[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]marijuana alcohol[/url]

[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]

[url=http://www.thestatecolumn.com/]state politics[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax mate[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]help me relax[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]drink mix[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]how to stop drinking alcohol[/url]

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://viagranowdirect.com/#nqmgx]viagra 50 mg[/url] - generic viagra , http://viagranowdirect.com/#dbggf viagra 25 mg

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://directlenderloandirectly.com/#mxazq]direct lender payday loans[/url] - payday loans online , http://directlenderloandirectly.com/#oqmod direct lender payday loans

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://trueviagrahere.com/#lvbtz]cheap viagra 25 mg[/url] - cheap generic viagra , http://trueviagrahere.com/#vxylk buy viagra 120 mg