Siirry pääsisältöön

Taas säästettiin

Eilinen sos. ja terveyslautakunnan kokous sujui odotetusti. Lautakunta hyväksyi kaikki esitykset äänestyksittä. Teknisiä muutoksia tehtiin talousarvioehdotukseen, mutta sisältö jäi ennalleen. Ensi vuonna Espoon sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot ovat hieman yli puoli miljardia euroa ja vähenevät vajaat kolme miljoonaa vuoden 2009 tasosta. Tosin Espoossa toteutettavan väliaikaisen (sic!) veronkorotuksen tuotot, vajaat 13 milj. euroa, on tarkoitus suunnata osin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueelle, joten ensi vuoden toimintamenot ylittänevät hieman tämän vuoden tason. Tiukilla ollaan silti.

Minua jäi kokouksen jälkeen askarruttamaan erityisesti se, miten vanhusten kotihoito tulee pärjäämään ensi vuonna, kun tuottavuutta pyritään nostamaan. Kotihoitoa suunnataan eniten apua tarvitseville, mutta palvelutalojen käyntejä pyritään lisäämään aika runsaasti samaan aikaan. Saas nähdä miten siinä onnistutaan.

Vuoden 2010 talousarvion päätöksen yhteyteen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä lausekkeen, jossa viitattiin Haukikotiin ja Ruusukotiin. Minulle ei ole lopullista sanamuotoa lausekkeesta – sitä muuten hinkattiin aika lailla – mutta idea siinä oli todeta, että Ruusukodin ja Haukikodin toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta ei päätetty tässä yhteydessä, vaan päätös tehdään myöhemmin. Lautakunta katsoi, että tässä tilanteessa ei voida ajatella näiden hoitopaikkojen lopettamista, kun paikoista on kova pula.

Sinällään tämän meidän päättämämme lauseke on ehkä turha ja saattaa taas aiheuttaa keskustelua siitä, mitä on päätetty ja mitä ei. Kun talousarviossa ei suoraa viitattu näihin yksittäisiin hoitokoteihin, niin lautakunta olisi voinut olla lisäämättä tämänkin lausekkeen. Asioista pitäisi päättää, silloin kun päätöksenteon aika on, eikä pyrkiä tekemään varmistelevia lausekkeita etukäteen. Tästä voi joku toinen lautakuntalainen olla eri mieltäkin, mutta näin minä sen koin. Yritin kertoa tämän myös lautakunnan kokouksessa, mutta olin toki hyväksymässä yksimielisesti lautakunnan päättämän lausekkeen.

Lautakunta päätti, että ensi vuoden alusta kotihoidontuen Espoo-lisää saa vain jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Lisäksi tätä tavoitetta tukemaan valmistellaan vielä tänä vuonna lautakunnan päätettäväksi hoitopaikkatakuun käyttöönotto. Ei tietenkään ole kivaa tehdä tällaisia päätöksiä, mutta se on minusta oikeansuuntainen päätös. Espoo-lisä on tarkoitettu tukemaan lasten hoitamista kotona. Mielestäni pääsääntö tulisi olla, että jos vanhempi hoitaa yhtä lasta kotona, niin myös sisarusten tulisi olla kotihoidossa, eikä päivähoidossa. Espoo-lisän rajoittaminen tukee tätä ajattelua ja tässä taloudellisessa tilanteessa se on oikea – muttei mukava – päätös.

Kommentit

Öö...miten välikaisilla tuloilla voidaan rahoittaa pysyviä menoja?
Antti Aarnio sanoi…
Ei kaikki menot ole pysyviä. Mehän voimme vaikka vähentää ei-lakisääteisiä avustuksia, ne eivät ole pakollisia.

Mutta tämä väliaikainen tulo helpottaa sopeutumista, sillä säästöthän jatkuvat myös 2011 ja 2012.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v