perjantaina, elokuuta 21, 2009

Kaikki pelissä

Eilisessä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa heikensimme taas espoolaisten etuja. Olin kahdessa asiassa kohtuu paljon äänessä, nimittäin omaishoidontuen toimintaohjeen tarkistamisessa ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeen muuttamisessa.

Pyrin yhdessä Jukka Karhulan (vas) ja Arja Juvosen (ps) palauttamaan omaishoidontuen toimintaohjeen takaisin valmisteluun, mutta hävisimme äänestyksen.

Omaishoidontuki ei ole subjektiivinen oikeus, vaan kunta päättää siitä määrärahojen puitteissa. Minua risoi se, että toimintaohjeen muutos tuotin kokoukseen ilman mitään arvioita siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka monta ihmistä muutos koskee? Kuinka moni tippuu ohjeiden mukaan omaishoidontuen ulkopuolelle? Kokouksessa näitä käytiin jotenkin läpi, mutta minun mielestäni sitä ei oltu mietitty tarpeeksi. Nyt uusien toimintaohjeiden mukaisesti maksuluokkia on entisen neljän sijasta kolme. Palkkioita eri luokissa pienennettiin kautta linjan. Samalla heikensimme palvelusetelin arvoja, jotka on mahdollista saada lakisääteisten vapaiden sijasta.

Säästöpäätöksiä perustellaan sillä, että nyt mennään lain tasolla tai "että menemme Vantaan tasolle". Jokainen joka vähän taloudesta jotain ymmärtää, tajuaa, että Espoo ja Vantaa painivat ihan eri sarjassa taloustilanteen johdosta. Espoolla on yhä varaa Vantaata parempaan palvelutasoon tai omaishoidontuen tasoon.

Toinen asia mikä minua kokouksessa risoi, oli sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeen muuttaminen. Kuljetuspalvelu on kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää tukea hakevan henkilön toimintamahdollisuuksia. Palveluun liittyy tulorajat, joten palvelua käyttävät erityisesti matalatuloiset vanhukset.

Nyt kuljetuspalvelun toimintaohjeita kiristettiin ja saatavien matkojen määriä vähennettiin. Olisi tietenkin pitänyt ehdottaa kokouksessa asian hylkäämistä, mutta se ei olisi muuttanut päätöstä.

Kumpikaan näistä asioista ei ole suuri asia: ne eivät kosketa kovin suurta osaa espoolaisista. Se ei maailmaa kaada, vaikka noita etuuksia heikensimme. Mutta periaattena se on iso asia, nyt leikkasimme etuuksia juuri niiltä heikommilta, mistä pyrimme juhlapuheissa pitämään huolta.

Ei kommentteja: