Siirry pääsisältöön

Kestävää kehitystä ja viihtyisää ympäristöä

Espoon valtti on viihtyisä ympäristö, espoolaiset arvostavat erityisesti kaupungimme hienoa luontoa. Meillä on mahtavat ulkoilusaaret merellä, erämainen Nuuksio Pohjois-Espoossa ja suuri keskuspuisto aivan Espoon sydämessä. Ja kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä! Myös minulle luonto on tärkeää ja haluan varjella luonnon säilymistä. Rakastan pyöräilyä, unelmoin melomisesta ja tunnelmoin tulistellen nuotiopaikoilla.

Luonnon säilyminen edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Espoon valtuusto voi vaikuttaa eniten luonnon säilymiseen päättäessään asuntojen sijoittumisesta ja rakentamisen laadusta sekä liikenteen sujumisesta. Miten minä ohjaisin näitä asioita?

Antin teesit:

- Rakennetaan tiiviitä asuinalueita riittävillä viheralueilla joukkoliikenneyhteyksien varteen. Tiivis rakentaminen ei tarkoita aina kerrostaloja, vaan myös nauhamaisia rivitaloja ja pieniä omakotitaloja pienille tonteille.

- Tiivistetään nykyisiä asuinalueita. Osassa Espoota on rakennettu erittäin väljästi verrattuna esimerkiksi Etelä-Espooseen. Keski-Espoossa on täydennysrakennettu monin paikoin ja mielestäni jälki on ollut hyvää, lisärakentaminen ei ole ollut alueille haitaksi. Kaikki tyhjät tontit pitää saada rakennettua.

- Ohjataan rakentamista tehokkaalla kaavoituksella. Päivitetään yleiskaavoja tehokkaasti ja laaditaan tarvittaessa uusia asemakaavoja. Fakta on, että asuntoja pitää rakentaa lisää, mutta ohjataan tehokkaalla kaavoituksella asuntotuotantoa.

- Tehostetaan rakennuttajien energianeuvontaa. Kiinnitetään enemmän huomiota rakennusten energiatehokkuuteen, luodaan rakentajille energiatehokkuuskoulutus, kuten Oulussa on tehty. Kiinnitetään erityishuomio julkisten rakennusten energiatehokkuuteen niitä korjattaessa.

- Rakennetaan uudet asuinalueet julkisten liikenneyhteyksien varaan. Seuraava suurempi asuinalue tulisi rakentaa junaradan varteen. Tutkitaan mahdollisuttta lisärakentamiseen Kauklahden ja Espoon Keskuksen välille.

- Edistetään julkisen liikennettä tukemalla kaupunkilaisten lipunhintoja nykyistä suuremmalla summalla. Rakennetaan kaupunkirata Espoon keskukseen saakka.

- Edistetään pyöräilyä huolehtimalla, että asemilla on katetut pyöräsuojat. Kehitetään pyöräilytieverkostostosta Suomen paras.

- Kierrätetään jätteet nykyistä paremmin. Lisätään energiajätteen keräyspaikkoja. Kokeillaan kerran kuukaudessa kiertäviä keräysautoja nykyisten kaksi kertaa vuodessa kiertävien sijasta.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v