torstaina, joulukuuta 07, 2023

Betonimiehen kaavaehdotus palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi

 

Kaupsun kokouksessa 5.12.2023 käsittelyssä oli vain muutama päätösesitys, mutta mielenkiintoisia infoja. 
Aluksi kuulimme infot kaupsun tulevan vuoden 2024 työohjelmasta, joka käsitellään lautakunnan kokouksessa tammikuussa, ja POKE-alueen kaavoituksen tilanteesta. 
 
Ensi vuonna lautakunnan työohjelma sisältää aiempaa vähemmän kerrostalorakentamista sisältäviä kaavoja. Yleiskaava 2060- työ jatkuu ja vie luonnollisesti kaupunkisuunnittelun resursseja. Asemakaavoituksessa pääpaino on täydennysrakentamisessa ja keskustojen kehittämisessä.
 
Valmisteluvaiheeseen on vuonna 2024 etenemässä asumisen kerrosalaa 540 000 k-m2, joista 53 % pientalokerrosalaa. Tästä 21 % on Vanha-Espoo-Kauklahden alueella ja 68 % Pohjois-Espoon alueella. 
 
Mutta työsuunnitelma on ollut monena vuotena liian optimistinen, eivätkä kaavat ole tulleet suunnitellussa aikataulussa lautakunnan käsiteltäväksi. Puheenjohtaja Särkijärvi seuraa kaavojen etenemistä, ja syksyn 2024 osalta merkittävä osa kaavoista ei tullut – syystä tai toisesta – lautakunnan käsittelyyn. Tämä on ilmeisesti ikuisuusongelma Espoossa. 
 
Kuten edeltä voi todeta, Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan POKEn alue on tulevien vuosien merkittävin kaavoituskohde. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on viisi valitusta kaavasta ja oikeuden ratkaisua odotellaan yhä, sen pitäisi tulla joulu-tammikuussa. Asemakaavoitus odottaa osaltaan POKEn vahvistumista KHOssa.  Muutamia kaavoja tuodaan heti lautakuntaa, jos oikeudesta tulee yleiskaavan vahvistava ratkaisu. 
 
Varsinaisia päätösasioita meillä oli kaksi:
 
§ 131
Betonimies, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220213, 10. kaupunginosa Otaniemi, pöydälle 22.11.2023
 
 
Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa uutta asuinrakentamista tontille, jossa on nyt tyhjiä toimistotiloja.  Lautakunnan enemmistö ei ollut tyytyväinen kaavaehdotukseen erilaisista syistä (kansirakenteet, rakennusten korkeus, luonnon säilyttäminen). Päätimme äänestyksen jälkeen (minä äänestin palautuksen puolesta) palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi. Kokoomuksen ryhmä hajosi äänestyksessä, nuori polvi kannatti ehdotusta, vanha polvi meidän muiden mukana palautusta. 
 
§ 132
Juvanmalminkäytävä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 711305, 81. kaupunginosa Niipperi (Kh-asia)
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa tontin tehokkuutta ja mahdollistaa tontilla toimivien yritysten laajentaminen. Eteenpäin meni. 
Nyt lautakunta jää joulutauolle ja jatkamme ensi vuoden puolella. Hyvää joulua!


Ei kommentteja: