torstaina, syyskuuta 01, 2022

Likusterikatu palautettiin uudelleen valmisteltavaksi, taas äänestettiin pyöpaikoista Soukassa - kaupsun kokous 31.8.2022

Elokuun viimeisenä iltana kaupsu kokousti, minä mukana totutusti.
Kokouksen alussa info-osuudessa esiteltiin Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma 2022–2025 ja Espoon liikennekatsaus 2022-raportti. Näin se valitettavasti menee, että ilmastonmuutoksen sopeutumiseen on varauduttava (suunnitelma sinänsä vaikutti hyvältä).
Liikenneraportin tuloksissa näkyy yhä korona-ajan vaikutus, pyöräliikenteen väheneminen on erikoista ja joukkoliikennematkojen osuus on yhä vähäisempää kuin ennen koronaa (vaikka toki nousussa). Olenko minä ainoa pyöräilijä joka vuodesta toiseen ajaa suurin piirtein saman verran? Pyöräilijöiden määrät vaihtelevat rajusti vuodesta toiseen Espoossa.

(Kuva on Söderskogin pelloilta, Espoon keskuspuiston reunamilta)

Kaupunkisuunnittelun osalta raportti ei aiheuttanut suuria oivalluksia tai tavoitteita, ehkä ne tulevat myöhemmin.
Päätösasioina:
- 3 Likusterikatu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 330409, 21. kaupunginosa Henttaa, pöydälle 17.8.2022
Suurpellon kv-koulun pohjoispuolella on rakentamaton alue, joka ei ole rakentunut 16 vuodessa asemakaavan mukaiseksi pientaloalueeksi. Muutosehdotuksessa alue olisi muutettu kerrostaloalueeksi ja rakennusoikeutta olisi tullut rutkasti lisää. Tämä herätti lautakunnassa mielipiteitä suuntaan ja toiseen, sillä osa meistä haluaa säilyttää tässä kohdin mahdollisuuden rakentaa alkuperäisten suunnitelmien mukaista pientalovaltaista aluetta.
Vihreiden Nevanlinna teki palautusesityksen, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, siten että kaavoituksen lähtökohdaksi otetaan tiivis ja matala -periaatteen mukainen urbaani ja pienimittakaavainen kaavoitus. Äänin 6-6, puheenjohtajan äänen ratkaistaessa, kaava palautettiin uudelleen valmisteltavaksi (minä palautuksen puolella).
- 4 Soukan Liiketalo, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 411309, 33. kaupunginosa Soukka (Kh-asia)
Vanha liikerakennus väistyy uusien rakennusten tieltä. Äänestimme pyöräpaikoista, aiemmin lautakunta äänestämällä vähensi pyöräpaikkoja, vastoin kh:n hyväksymän pysäköinnin periaatteet laskentaohjetta. Nyt yritettiin muuttaa kaavamääräys takaisin alkuperäiseen muotoon, mutta yritykseksi jäi äänin 6-7 (minä pyöräpaikkojen puolesta).
- Esbobyntie, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 512401, 70. kaupunginosa Espoonkartano
Ehdotuksella turvataan maatalouden toimintaedellytykset kartanon alueella. Mutinoitta eteenpäin.
- Maininkipuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 410703, 34. kaupunginosa Espoonlahti
Tämä jätettiin aloitteestani pöydälle seuraavaan kokoukseen. Illan kokouksessa tuli niin paljon uutta infoa, että pitää perehtyä vielä tarkemmin materiaaliin. Mitä luultavimmin tästä äänestellään seuraavassa kokouksessa. Lautakunta on jo kerran palauttanut ehdotuksen uudelleen valmisteluun viime valtuustokaudella.
- Uudismaankulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 711901, 82. kaupunginosa Perusmäki
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoitusmerkintää muuttamalla ja rakennusoikeutta maltillisesti korottamalla saada rakentamaton liikerakennusten tontti (KL) palvelurakentamisen (P) eli hoivakodin käyttöön. Meni eteenpäin.

Pöytäkirja löytyy täältä


Ei kommentteja: