Siirry pääsisältöön

Kokousraportti Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksesta 15.9.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousraportti 16.9 kokouksesta (jäsen Aarnio, vpj Kivekäs demariedustajina):
Avaruuskatu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 322030, 22. kaupunginosa Olari, pöydälle 25.8.2021
  • Kyseessä on Olarissa olevan korttelin asemakaavan muutosehdotus. Kaupunki omistaa tontit, joissa on ollut opiskelija-asuntoja. Niille ei ole enää tarvetta, talot puretaan ja tilalle on tarkoitus rakentaa uusia taloja.
  • Kokouksessa äänesteltiin siitä, muutetaanko pohjaesityksen autopaikkavaatimusta (lievennykset pois). Kokoomuksen ja persun äänillä autopaikkojen lievennykset poistettiin.
  • Liisa Kivekäs otti esille nuorisotilan tarpeen Olarissa ja sen voisiko uusien rakennusten kerho-/liiketiloissa sijaita tulevaisuudessa nuorisotila. Kokouksessa esitettiin nuorisopalveluiden kanta (kirjallisesti): nuorisopalvelut eivät pysty nykyisillä resursseilla avaamaan uutta nuorisotilaa esimerkiksi Olariin sulkematta jotain muuta tilaa, eikä nuorisopalveluilla ole näin ollen tarvetta uudelle nuorisotilalle Olarissa.
Kattilalaakso I, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 420214, 42. kaupunginosa Saunalahti (Kh-asia)
  • Kattilaaksoon maanomistajat ovat hakeneet kaavamuutosta kerrostalojen rakentamiseksi. Esimerkiksi parkkipaikkojen määrä ja rakennusoikeuden rajaaminen keskustelutti.
  • Tässä kaavassa on mielenkiintoista se, että kaupunki on ensimmäistä kertaa asettamassa ehtoa kaavaselostukseen huoneistojakaumasta ja asuntojen keskipinta-alasta. ”Asuntohankkeen asunnoista enintään 30 % saa olla yhden asuinhuoneen asuntoja. Hankkeen kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 50 h-m2….” Kaupunki pyrkii siis siihen, että taloihin ei rakennettaisi pelkkiä yksiköitä.
  • Rajoitusehto aiheutti keskustelua puolesta ja vastaan ja sen poistamiseksi tehtiin niin tekninen muutosesitys, että lautakunta jätti asian pöydälle.
5 Maarinranta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220902, 10. kaupunginosa Otaniemi
  • Otaniemessä olevaa korttelia on tarkoitus täydennysrakentaa, kaavamuutos tähtää siihen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
6 Menninkäisentie, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210313, 12. kaupunginosa Tapiola
  • Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella ja säilyttää nykyinen, maisemallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä rakennuskanta sekä Tapiolalle leimallinen katualue, ja mahdollistaa asuinkorttelien autopaikat korttelialueilla ympäristön arvoja vaarantamatta. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Ensimmäisen kokouksen perusteella on tulossa mielenkiintoinen lautakuntakausi. Toivottavasti saamme lautakuntatyön rullaamaan hyvin ja kaavapäätöksiä ripeään tahtiin. Kirjaukset allekirjoittaneen tulkintoja.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v