perjantaina, syyskuuta 17, 2021

Kokousraportti Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksesta 15.9.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousraportti 16.9 kokouksesta (jäsen Aarnio, vpj Kivekäs demariedustajina):
Avaruuskatu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 322030, 22. kaupunginosa Olari, pöydälle 25.8.2021
  • Kyseessä on Olarissa olevan korttelin asemakaavan muutosehdotus. Kaupunki omistaa tontit, joissa on ollut opiskelija-asuntoja. Niille ei ole enää tarvetta, talot puretaan ja tilalle on tarkoitus rakentaa uusia taloja.
  • Kokouksessa äänesteltiin siitä, muutetaanko pohjaesityksen autopaikkavaatimusta (lievennykset pois). Kokoomuksen ja persun äänillä autopaikkojen lievennykset poistettiin.
  • Liisa Kivekäs otti esille nuorisotilan tarpeen Olarissa ja sen voisiko uusien rakennusten kerho-/liiketiloissa sijaita tulevaisuudessa nuorisotila. Kokouksessa esitettiin nuorisopalveluiden kanta (kirjallisesti): nuorisopalvelut eivät pysty nykyisillä resursseilla avaamaan uutta nuorisotilaa esimerkiksi Olariin sulkematta jotain muuta tilaa, eikä nuorisopalveluilla ole näin ollen tarvetta uudelle nuorisotilalle Olarissa.
Kattilalaakso I, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 420214, 42. kaupunginosa Saunalahti (Kh-asia)
  • Kattilaaksoon maanomistajat ovat hakeneet kaavamuutosta kerrostalojen rakentamiseksi. Esimerkiksi parkkipaikkojen määrä ja rakennusoikeuden rajaaminen keskustelutti.
  • Tässä kaavassa on mielenkiintoista se, että kaupunki on ensimmäistä kertaa asettamassa ehtoa kaavaselostukseen huoneistojakaumasta ja asuntojen keskipinta-alasta. ”Asuntohankkeen asunnoista enintään 30 % saa olla yhden asuinhuoneen asuntoja. Hankkeen kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 50 h-m2….” Kaupunki pyrkii siis siihen, että taloihin ei rakennettaisi pelkkiä yksiköitä.
  • Rajoitusehto aiheutti keskustelua puolesta ja vastaan ja sen poistamiseksi tehtiin niin tekninen muutosesitys, että lautakunta jätti asian pöydälle.
5 Maarinranta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220902, 10. kaupunginosa Otaniemi
  • Otaniemessä olevaa korttelia on tarkoitus täydennysrakentaa, kaavamuutos tähtää siihen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
6 Menninkäisentie, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210313, 12. kaupunginosa Tapiola
  • Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella ja säilyttää nykyinen, maisemallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä rakennuskanta sekä Tapiolalle leimallinen katualue, ja mahdollistaa asuinkorttelien autopaikat korttelialueilla ympäristön arvoja vaarantamatta. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Ensimmäisen kokouksen perusteella on tulossa mielenkiintoinen lautakuntakausi. Toivottavasti saamme lautakuntatyön rullaamaan hyvin ja kaavapäätöksiä ripeään tahtiin. Kirjaukset allekirjoittaneen tulkintoja.

Ei kommentteja: