Siirry pääsisältöön

Ulkoistamalla kaupunki menettää ohjausvaltansa

Mielipidekirjoitukseni Helsingin Sanomissa pe 27.8.2010 (suurin piirtein sama kuin lehdessä ollut teksti, toimitus oli vähän tökerösti muuttanut loppua, jolloin pääajatukseni muuttui)

Lasse Männistö kirjoitti (HS 25.8) niin kauniisti terveyspalveluiden ulkoistamisen mahdollistamasta opista ja kehitysmahdollisuuksista Helsingin kaupungin omalle toiminnalle, että on syytä tuoda esille todellista tietoa naapurikaupungista.  Espoossa kaupungin ulkopuolelta ostettujen palveluiden osuus on korkea sosiaali- ja terveyspalveluissa, kaupunki ostaa sadoilla  miljoonilla euroilla ulkoisia palveluja. Taantuman iskiessä Espoossa päätettiin hidastaa menokehitystä ja kehittää tuottavuutta, jotta verotulojen vähentyminen ei johda velkamäärän kovaan kasvuun. Tavoitteena oli myös neuvotella yksityisten palveluntuottajien kanssa ja pyrkiä alentamaan kalliiden ostopalveluiden kustannuksia.
 Seurauksena on ollut, että sosiaali- ja terveystoimessa tuottavuus on lisääntynyt useimmissa palveluissa. Huomionarvoista on se, että tuottavuutta on pystytty lisäämään erityisesti kaupungin itse tuottamissa palveluissa. Ostettujen palvelujen tuottavuus ei ole lisääntynyt, koska kaupungin ohjausmahdollisuudet ovat olennaisesti vähäisemmät ja palveluista maksettavat hinnat määräytyvät kilpailutuksen pohjalta muodostunein hinnoin. Espoon kokoinenkaan kaupunki ei näytä pystyvän käyttämään neuvotteluvoimaansa siten, että solmittujen sopimusten hintoja voitaisiin tarkistaa.
 Oppi Espoosta helsinkiläisille päättäjille on se, että kaupungin oman toiminnan sopeuttaminen ja joustavuus on ulkoa ostettuja palveluita paljon helpompaa. Ohjausvaltaa ei pidä päästää liikaa muiden käsiin, kuten Espoossa on käynyt.

Antti Aarnio
sos.- ja terveyslautakunnan jäsen (sd)
Espoo

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v