Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on elokuu, 2010.

Henkilökohtaisen avun toteuttaminen Espoossa

Viime lautakunnan kokouksessa ehkä merkittävin asia oli palvelusetelipäätös . Lautakunta päätti äänin 13-2 mahdollistaa palvelusetelillä hankittavan avun yhtenä vammaispalvelulain mukaisena henkilökohtaisena avun toteuttamisena. Kannatin tätä päätöstä, sillä se tuo osalle vammaisista mahdollisuuksia henkilökohtaisen avun hankkimiseen. Lisäksi palvelusetelimahdollisuus ei ole pääasiallinen henkilökohtaisen avun toteuttamistapa. Suurempi ongelma on se, että ainakin Espoossa vammaisneuvoston lausunnon mukaan suurin osa vaikeavammaisista henkilöistä jää edelleen ilman henkilökohtaista apua. Jotta avuntarve saadaan toteutettua, Espoon kaupungin pitäisi lisätä itse avustajapalveluita joko omana toimintana, ostopalveluina tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Olin jo ennen kokousta yhteydessä lautakunnan jäseniin ja ilmoitin esittäväni lisäystä päätöstekstiin. Ehdotin, että päätösesitykseen lisätään joko jonkin kohdan yhteyteen tai omaksi kohdakseen seuraavaa: "Kaupunki selvi

Ulkoistamalla kaupunki menettää ohjausvaltansa

Mielipidekirjoitukseni Helsingin Sanomissa pe 27.8.2010 (suurin piirtein sama kuin lehdessä ollut teksti, toimitus oli vähän tökerösti muuttanut loppua, jolloin pääajatukseni muuttui) Lasse Männistö kirjoitti (HS 25.8) niin kauniisti terveyspalveluiden ulkoistamisen mahdollistamasta opista ja kehitysmahdollisuuksista Helsingin kaupungin omalle toiminnalle, että on syytä tuoda esille todellista tietoa naapurikaupungista.   Espoossa kaupungin ulkopuolelta ostettujen palveluiden osuus on korkea sosiaali- ja terveyspalveluissa, kaupunki ostaa sadoilla   miljoonilla euroilla ulkoisia palveluja. Taantuman iskiessä Espoossa päätettiin hidastaa menokehitystä ja kehittää tuottavuutta, jotta verotulojen vähentyminen ei johda velkamäärän kovaan kasvuun. Tavoitteena oli myös neuvotella yksityisten palveluntuottajien kanssa ja pyrkiä alentamaan kalliiden ostopalveluiden kustannuksia.   Seurauksena on ollut, että sosiaali- ja terveystoimessa tuottavuus on lisääntynyt useimmissa palveluis

Ideologian riemuvoitto

Meillä Espoossa, kaupungissa jossa ulkoa ostettujen palveluiden osuus sosiaali- ja terveystoimessa on ehkä Suomen korkein, on osoitettu kunnallisen palvelutuotannon ylistyshuuto. Espoon sosiaali- ja terveystoimen seurantaraportissa I/2010 todetaan ” Sosiaali- ja terveystoimessa tuottavuus lisääntyi useimmissa palveluissa. Erityisesti tuottavuutta lisättiin kaupungin itse tuottamissa palveluissa. Ostetussa palvelutuotannossa ohjausmahdollisuudet olivat olennaisesti vähäisemmät ja palveluista maksettavat hinnat määräytyivät kilpailutuksen pohjalta ja perustuivat sopimuksiin. Osa hinnoista sidottiin lisäksi tuotantopanosten hintakehitykseen. Tuotantopanosten hinnat jatkoivat nousua odotusten vastaisesti.” Toivottavasti markkinauskovaiset porvarit painavat tämän mieleensä ja tutkistelevat sitä sisimmässään, jotta kuntalaisten rahoja käytetään viisaasti ja heidän edukseen. Lupasin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa, että pistän tämän kirjauksen seinälleni, jotten unohtaisi

Syksy käyntiin - kaupunginjohtajan ja teknisen toimen johtajan asema tarkastelussa

Valtuustoryhmämme kokoontui eilen  käsittelemään ensi viikon valtuuston kokouksen listaa. Suurimman mielenkiinnon otti kuitenkin kaupunginjohtaja Kokkosen ja teknisen toimen johtajan Loukon mahdollinen virasta pidättäminen. Espoon väistyvä kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen ja teknisen toimen johtaja Olavi Louko ovat saaneet syytteet. Loukoa vastaan on nostettu syyte lahjusrikkomuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kokkosta puolestaan syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kaupunginhallitus pohti eilen pitääkö kyseiset henkilöt pidättää virasta oikeideudenkäynnin ajaksi. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin, että syytteiden saaminen ei estä henkilöiden viranhoitoa, joten he jatkavat tehtävissään. Valtuustoryhmässämme kävimme keskustelua ennen kaupunginhallituksen kokousta. Itse syytteisiin oli valtuustoryhmäläisten vaikea ottaa kantaa, koska syytekirjelmät ovat salaisia, eikä niitä nähneet kuin kaupunginhallituksen jäsenet. Enemmistö valtuustoryhmäs